Mua hàng cho Doanh nghiệp

Mục tiêu

Việc chọn hình thức mua hàng này là giúp Doanh nghiệp giảm tải cho Bộ phận thu mua

Áp dụngOver workload

 • Phòng mua hàng của Doanh nghiệp: tập trung vào hàng hóa trọng yếu như nguyên vật liệu, thiết bị công nghệ
 • Huỳnh Vy: sẽ giúp mua các mặt hàng khác như phụ tùng phục vụ MRO, vật tư và hàng hóa khách phục vụ Dự án
 • Hình thức này còn áp dụng cho các loại hàng hóa phục vụ cho các hoạt động Marketing (như in ấn, quà tặng, …), và các dịch vụ cho các phòng ban. Ví dụ:
 • Huấn luyện cho nhân viên
 • Tổ chức ngày hội gia đình, và các sự kiện của Doanh nghiệp
 • Tổ chức đưa nhân viên du lịch
 • Dịch vụ vận chuyển
 • Dịch vụ cung cấp thức ăn
 • v.v…

Ích lợi

Khi chúng tôi được hân hạnh phục vụ cho quý vị, thì mang lại lợi ích cơ bản là:

 • Giảm tải cho Bộ phận mua hàng. Thay vì phải quản lý nhiều nhân viên mua hàng, thì chỉ cần một vài Giám sát Mua hàng để quản lýHappy growth
 • Quy trình thực hiện gọn nhẹ: ký hợp đồng nguyên tắc với chúng tôi theo năm; sau đó căn cứ theo hợp đồng để thực hiện
 • Thời gian giao hàng nhanh: thay vị phải lấy báo giá, ký hợp đồng (hoặc đơn hàng) cho từng đợt mua hàng riên, thì chỉ cần gửi thư yêu cầu mua hàng, thì chúng tôi sẽ thực hiện
 • Thanh toán linh hoạt

Thanh toán

Ký hợp đồng theo năm. Lịch thanh toán theo giá trị của hàng hóa và thỏa thuận trong hợp đồng:

 • Mỗi cuối thhàng hàngComplexity
 • Hoặc 2 lần/ tháng
 • Hoặc theo đơn hàng