Cung cấp hàng cho dự án

Quy trình thực hiệnProject supply

Bao gồm các bước:

 • Thảo luận với BQL Dự án/ CĐT về các yêu cầu dự án
 • Thảo luận với thiết kế của CĐT về BoQ và Chỉ tiêu kỹ thuật
 • Đội kỹ thuật Huỳnh Vy làm rõ BoQ/ Chỉ tiêu kỹ thuật trước khi báo giá
 • Báo giá/ Ký Hợp đồng/ Xác nhận kỹ thuật/ Sản xuất (gia công)
 • Giao hàng/ giám sát lắp đặt/ chạy thử nghiệm/ nghiệm thu
 • Dịch vụ sau bán hàng/ Bảo hành

Ích lợi

Khi chúng tôi được hân hạnh phục vụ cho dự án của quý vị, thì mang lại lợi ích cho cả các bên: nhà cung cấp (Huỳnh Vy), Nhà thầu và Chủ đầu tư. Đó là: Project schedule

 • Tiếp cận dự án ngay từ đầu, đây là cơ hội nắm bắt đầy đủ yêu cầu, nguyện vọng của Chủ đầu tư
 • Cùng với Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư để xây dựng chỉ tiêu/ yêu cầu kỹ thuật, để bảo đảm dự án có chất lượng tốt nhất
 • Có sự phối hợp/ hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật từ hãng sản xuất
 • Tiến độ dự án có thể rút ngắn, hoặc sẽ tránh được các rủi ro về trễ tiến độ
 • Chi phí chung của dự án có thể thấp hơn do có có thiết kế tốt, yêu cầu kỹ thuật hợp lý

Hàng hóa được cung cấp cho dự án luôn có giá hợp lý so với hàng hóa bán lẻ.