The Sheraton Sai Gon - Việt Nam

Khách sạn Sheraton Sài Gòn

  • Client: Sheraton
  • Location: Tp. Hồ Chí Minh
  • Surface Area: m2
  • Year Complete:
  • Value: $
  • Supervising Engineer:

Thiết bị PCCC Multron: đầu dò, hệ thống báo cháy địa chỉ,...