Multron

Multron – Thiết bị báo cháy, chữa cháy

Chúng tôi chuyên về phát triển hệ thống báo cháy đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các ngành công nghiệp cũng như những trung tâm thương mại lớn tại Singapore và các quốc gia trong khu vực

Sản phẩm được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ngành quốc tế:

fm-approvedul-listednfpa-membertuv-psb tuvCE mark lpcb approved vds

 

Chi tiết về Multron, mời xem thêm ở trang: www.multron.cm

Related Post

0 Comments