ura-building (Sing)

URA Building – Singapore

  • Client: URA
  • Location:
  • Surface Area: m2
  • Year Complete:
  • Value: $
  • Supervising Engineer:

Toàn bộ thiết bị PCCC hãng Multron, bao gồm: đầu dò, hệ thống báo cháy địa chỉ, đầu phu chữa cháy tự động, bình chữa cháy...