changi-airport-terminal3 (Sing)

Changi Airport – Singapore

  • Client: Changi Airport Group
  • Location: Singapore
  • Surface Area: m2
  • Year Complete:
  • Value: $
  • Supervising Engineer: Tom Shandy

Toàn bộ thiết bị PCCC hãng Multron, bao gồm: đầu dò, hệ thống báo cháy địa chỉ, đầu phu chữa cháy tự động, bình chữa cháy...