Thiết bị chống sét của Pháp theo công nghệ mới nhất: phóng tia tiên đạo, kiểm tra hoạt động qua ứng dụng trên smart phone

Loading...